Dr Law Lik Muk John - Khoa nội hô hấp

Dr Law Lik Muk John

Bác sĩ hô hấp

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa nội hô hấp

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Indonesian, Malay, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Singlife, Great Eastern, HSBC Life, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University of Melbourne, Australia

  • Member of the Royal College of Physicians of the United Kingdom

  • Fellow of the American College of Chest Physicians

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (Respiratory Medicine)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Respiratory Practice

6 Napier Road #07-02
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6475 5118
6475 5001

The Respiratory Practice

319 Joo Chiat Place #05-05
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6342 0302
6342 0494

The Respiratory Practice

3 Mount Elizabeth #15-11
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6835 0035
6835 0045
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả