Dr Law Wei Seng - Sản phụ khoa

Dr Law Wei Seng

Bác Sĩ Sản Phụ Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hakka, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS

  • MRCOG (London)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

WS Law Women's Clinic and Laparoscopic Surgery Centre

38 Irrawaddy Road #08-53
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6339 6659
6339 6652