Dr Lee Alison Joanne - Nội khoa nhi

Dr Lee Alison Joanne

Bác sĩ nhi khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nội khoa nhi

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

NTUC Income, AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

SBCC Baby & Child Clinic

6 Napier Road #04-15
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6475 0820
6475 1903