Dr Lee Cheng Kiang - Khoa ngoại thần kinh

Dr Lee Cheng Kiang

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại thần kinh

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, AIA, Prudential^, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery

  • Member of the Royal Colleges of Surgeons of Edinburgh

  • Master of Medicine (General Surgery)

  • Fellow of the Royal Australasian College of Surgeons (Neurosurgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Brain Spine Practice

38 Irrawaddy Road #07-50
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6694 3393
6694 3363