Dr Lee Chi Wai Anselm - Nội khoa nhi

Dr Lee Chi Wai Anselm

Bác Sĩ Nhi Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nội khoa nhi

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, AIA, Singlife, Prudential^, NTUC Income, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University of Hong Kong

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • Fellow of the Royal College of Paediatrics and Child Health, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Paediatrics)

  • Fellow of the Hong Kong College of Physicians (Paediatrics)

  • Diploma in Child Health, Ireland

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Children's Haematology and Cancer Centre

3 Mount Elizabeth, Level 4
Mount Elizabeth Hospital
SG 228510
6731 2673
6235 4924

Parkway Cancer Centre

38 Irrawaddy Road #05-43/50 to 55
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6684 5522
6694 0706