Dr Lee Fang Jann - Tiết niệu

Dr Lee Fang Jann

Bác Sĩ Tiết Niệu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiết niệu

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life, Prudential^, NTUC Income, Great Eastern, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 2021
    MBBS (NUS, Singapore)
  • 2005
    M Med (Surg) (NUS, Singapore)
  • 2016
    FAMS (Urology) (Academy of Medicine, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

URODOC

3 Mount Elizabeth #11-16
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6993 2000
6993 2888