Dr Lee Kam-Yiu Timothy - Khoa ngoại thần kinh

Dr Lee Kam-Yiu Timothy

Bác Sĩ Phẫu Thuật Thần Kinh

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại thần kinh

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Brain And Spine Clinic

6A Napier Road #03-38
Gleneagles Annexe Block
Singapore 258500
6472 2022
6472 2003