Dr Lee Kam-Yiu Timothy - Khoa ngoại thần kinh

Dr Lee Kam-Yiu Timothy

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại thần kinh

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, HSBC Life, Singlife, Prudential^, Great Eastern, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Brain And Spine Clinic

6A Napier Road #03-38
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6472 2022
6472 2003