Dr Lee Kang Hoe - Intensive Care Medicine

Dr Lee Kang Hoe

Bác sĩ hô hấp

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Intensive Care Medicine

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University of Cambridge, UK

  • Masters, University of Cambridge, UK

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore

  • Diploma in Intensive Care Medicine, UK

  • Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh, UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Precious Medical Centre

290 Orchard Road #12-01
Paragon Medical, Lobby (E and F)
SG 238859