Dr Lee Kheng Hin - Khoa ngoại thần kinh

Dr Lee Kheng Hin

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại thần kinh

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife, Prudential^, Great Eastern, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • FRCSEd (General Surgery)

  • FRCS (General Surgery)(Glasgow)

  • FAMS (Neurosurgery)

  • FRCS (Neurosurgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

KH Lee Neurological Surgery

6 Napier Road #09-10
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6476 2889
6476 2886