Dr Lee Kim Shang - Ung bướu – Xạ trị

Dr Lee Kim Shang

Bác sĩ xạ trị ung thư

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ung bướu – Xạ trị

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, HSBC Life, NTUC Income, Prudential^, Singlife, Great Eastern

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • RCR (Therapeutic Rad) (UK)

  • FAMS (Rad Oncology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Mount Elizabeth Oncology Centre

3 Mount Elizabeth Level 2
Mount Elizabeth Hospital
SG 228510
6731 2788
6731 2411

Radiation Oncology Centre

38 Irrawaddy Road, Basement 1
Mount Elizabeth Novena Hospital
SG 329563
6933 0128
6397 4950

Parkway Cancer Centre

38 Irrawaddy Road #05-43/50 to 55
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6684 5522
6694 0706