Dr Lee Kuo Ann - Radiation Oncology

Dr Lee Kuo Ann

Radiation Oncologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Radiation Oncology

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS

  • FRCR (London)

  • FAMS (Radiotherapy)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Radiation Oncology Centre

38 Irrawaddy Road, Basement 1
Mount Elizabeth Novena Hospital
Singapore 329563
6933 0128
6397 4950