Dr Lee Shermin - Phẫu thuật răng miệng và hàm mặt

Dr Lee Shermin

Bác Sĩ Phẫu thuật Răng Hàm Mặt

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật răng miệng và hàm mặt

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Mount Elizabeth Dental Surgery

3 Mount Elizabeth #07-03
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6235 3070

Tang Dental Group

6 Napier Road #07-17
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6479 9883
6471 6883