Dr Lee Siew Luan Grace - Khoa nội thận

Dr Lee Siew Luan Grace

Bác Sĩ Nội Thận

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa nội thận

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Grace Lee Renal & Medical Clinic

6 Napier Road #10-11
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6473 4047
6473 4312