Dr Lee Weng Soon James - Sản phụ khoa

Dr Lee Weng Soon James

Bác sĩ sản phụ khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, AIA, HSBC Life, Prudential^, Singlife, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS

  • MRCOG (UK)

  • Graduate Diploma in Acupuncture (Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Astra Women's Specialists

38 Irrawaddy Road #05-21/22
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6353 3878
6334 2621