Dr Leong Hoe Nam - Bệnh truyền nhiễm

Dr Leong Hoe Nam

Bác Sĩ Bệnh Truyền Nhiễm

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Bệnh truyền nhiễm

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Master of Medicine (Internal Medicine), National University of Singapore

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • Fellow of The Academy of Medicine (Infectious Diseases), Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Rophi Clinic

38 Irrawaddy Road #07-54/55
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6694 5698
6694 5697

Rophi Clinic

6 Napier Road #03-13
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6970 8198
6970 8197
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả