Dr Leong Hoo Kwong - Khoa tai mũi họng

Dr Leong Hoo Kwong

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa tai mũi họng

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Prudential^, AIA

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • FRCS (Glasgow)

  • FAMS

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Nobel ENT Centre

6 Napier Road #04-01
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6472 0488
6472 8479