Dr Leong Jern-Lin - Khoa tai mũi họng

Dr Leong Jern-Lin

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa tai mũi họng

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife, AIA, HSBC Life, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 1993
    MBBS (NUS, Singapore)

  • 2001
    FRCS (RCPS, Glasgow, United Kingdom)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Ascent Ear Nose Throat Specialist Group

3 Mount Elizabeth #09-03
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6738 3615
6738 3937

Ascent Ear Nose Throat SG East

319 Joo Chiat Place #03-02
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6346 0464
6344 9544