Dr Leong Keng Hong - Khoa thấp khớp

Dr Leong Keng Hong

Bác sĩ thấp khớp

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa thấp khớp

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • MMed (Singapore)

  • MD, MRCP (UK)

  • FAMS (Singapore)

  • FRCP (Edinburgh)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Leong K H Arthritis Medical Clinic

6 Napier Road #04-18
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6472 4337
6472 0691