Dr Leong See Odd - Khoa nội thận

Dr Leong See Odd

Bác sĩ nội thận

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa nội thận

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, AIA

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • M.Med (Internal Medicine)

  • MRCP (UK)

  • FAMS

  • FRCP (Edinburgh)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Kidney & Medical Centre

6 Napier Road #03-08
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6472 9360
6472 2460