Dr Li Man Kay - Tiết niệu

Dr Li Man Kay

Bác Sĩ Tiết Niệu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiết niệu

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS

  • FRCSI (Ireland)

  • FRCS (Glasgow)

  • FACS (Urology)

  • FAMS (Urology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Li Man Kay Urology Associates

38 Irrawaddy Road #05-36
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6479 7388