Dr Liang Te Shan - Phẫu thuật chỉnh hình

Dr Liang Te Shan

Bác sĩ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật chỉnh hình

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Singapore, National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Glasgow (Orthopaedic Surgery), UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Orthopaedics International

6A Napier Road #02-42
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6476 7266
6476 2066

Orthopaedics International

3 Mount Elizabeth #06-03
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6737 6386
6737 6836