Dr Liauw Joo Yen Jennifer - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Liauw Joo Yen Jennifer

Bác sĩ ngoại tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MB ChB

  • MRCS (England)

  • M Med (Surgery)

  • FRCSEd (General Surgery)

  • FAMS (General Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Surgical Practice @ Mt Elizabeth

38 Irrawaddy Road #04-27
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6570 2122
6570 2022

Colorectal Surgery Associates

6A Napier Road #05-36
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6233 9696
6476 2437