Dr Liew Choon Fong Stanley - Nội tiết

Dr Liew Choon Fong Stanley

Bác Sĩ Nội Tiết

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nội tiết

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Malay, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 1994
    MBBS (U of London, United Kingdom)

  • 1998
    MRCP (UK) (RCP, United Kingdom)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Specialist Care Group

3 Mount Elizabeth #11-10
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6235 9078
6235 9079