Dr Liew Choon How Lewis - Tiết niệu

Dr Liew Choon How Lewis

Bác Sĩ Tiết Niệu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiết niệu

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University of Sheffield, UK

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (Urology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Advanced Urology Associates Pte Ltd

6 Napier Road #04-07
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6475 3668
6475 7086

Advanced Urology Associates Pte Ltd

38 Irrawaddy Road #05-41
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6694 1838
6694 1828

Advanced Urology Associates Pte Ltd

319 Joo Chiat Place #02-05
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6881 0048
6881 0049