Dr Lim Beng Hai - Hand Surgery

Dr Lim Beng Hai

Hand Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Hand Surgery

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • MMed

  • FRCS (Edinburgh)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Centre For Hand & Reconstructive Microsurgery

290 Orchard Road #09-08
Paragon Medical
Singapore 238859
6733 9093
6733 7889

Centre For Hand & Reconstructive MicroSurgery

3 Mount Elizabeth #06-05
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6733 8273
6836 6927