Dr Lim Boon Leng - Tâm thần

Dr Lim Boon Leng

Bác Sĩ Tâm Lý

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tâm thần

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Dr BL Lim Centre For Psychological Wellness

6 Napier Road #09-09
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6479 6456
6471 0305