Dr Lim Chee Chian - Tiêu hóa

Dr Lim Chee Chian

Bác sĩ nội tiêu hóa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiêu hóa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS

  • MRCP (UK)

  • FAMS (Gastroenterology)

  • FRCP (Edinburgh)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Gut, Liver And Medical Clinic

6 Napier Road #06-02
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6475 9631
6471 1051