Dr Lim Gordon - Sản phụ khoa

Dr Lim Gordon

Bác Sĩ Sản Phụ Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 1975
    MBBS (University of London)

  • 1982
    MRCOG

  • 2003
    FRCOG

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Gordon Lim Clinic & Surgery For Women

6 Napier Road #10-07
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6472 9988
6472 1838