Dr Lim Hong Liang - Ung bướu – Khoa nội

Dr Lim Hong Liang

Bác Sĩ Nội Ung Bướu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ung bướu – Khoa nội

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 1986
    Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - MBBS (Singapore)
    Master of Medicine - MMed (Internal Medicine)
    Fellow of the Academy of Medicine - FAMS (Medical Oncology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Parkway Cancer Centre

3 Mount Elizabeth #13-16/17
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6733 8118
6733 8389

Parkway Cancer Centre

38 Irrawaddy Road #05-43/50 to 55
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6684 5522
6694 0706