Dr Lim Huat Chye Peter - Tiết niệu

Dr Lim Huat Chye Peter

Bác sĩ tiết niệu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiết niệu

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

    1. Med (General Surgery) (Singapore)
  • FAMS (Urology)

    1. Inst. Urology (Hon) (London)
  • FCS FICS (Malaysia)

  • Diploma Urology (London)

  • Fellowship in Uro-surgery, Western General Hospital (Edinburgh)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Andrology, Urology & Continence Centre

6A Napier Rd #05-36D
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6472 0688
6473 4033