Dr Lim Hwee Yong - Ung bướu – Khoa nội

Dr Lim Hwee Yong

Bác sĩ nội ung bướu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ung bướu – Khoa nội

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, HSBC Life, Singlife, Great Eastern, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MB BCh BAO

  • BMedSci

  • American Board Int Med (USA)

  • American Board Hematology (USA) American Board Med Onc (USA)

  • FAMS (Medical Oncology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Novena Cancer Centre

38 Irrawaddy Road #09-41
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
63390233
63391338
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả