Dr Lim Hwee Yong - Ung bướu – Khoa nội

Dr Lim Hwee Yong

Bác Sĩ Nội Ung Bướu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ung bướu – Khoa nội

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MB BCh BAO

  • BMedSci

  • American Board Int Med (USA)

  • American Board Hematology (USA) American Board Med Onc (USA)

  • FAMS (Medical Oncology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Novena Cancer Centre

38 Irrawaddy Road #09-41
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
63390233
63391338
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả