Dr Lim I-Linn Zena - Nhãn khoa

Dr Lim I-Linn Zena

Bác Sĩ Nhãn Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS

  • MRCS (Edinburgh)

  • M Med (Ophthalmology)

  • FRCS (Edinburgh)

  • FAMS (Ophthalmology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Focal Eye Centre

38 Irrawaddy Road #10-21
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6339 8936
6635 2225