Dr Lim Jit Fong - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Lim Jit Fong

Bác sĩ ngoại tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery

  • Fellow of the Royal College of Physicians and Surgeons in Glasgow

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (General Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Lim Jit Fong Colorectal Centre

6 Napier Road #09-09
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6476 0181
6476 0183
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả