Dr Lim Kah Beng - Dermatology

Dr Lim Kah Beng

Dermatologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Dermatology

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

KB Lim Skin Clinic Pte Ltd

6 Napier Road #09-06
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6471 0965
6472 1984