Dr Lim Lee Hooi - Nhãn khoa

Dr Lim Lee Hooi

Bác sĩ nhãn khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Singlife, Prudential^, HSBC Life, Great Eastern, AIA

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 1999
  MBBS (U of Melbourne, Australia)

 • 2005
  M Med (Ophth) (NUS, Singapore)
  MRCSEd (RCS, Edinburgh, United Kingdom)

 • 2009
  FRCSEd (Ophth) (RCS, Edinburgh, United Kingdom)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Singapore Eye & Vision Pte Ltd

290 Orchard Road #15-07/08
Paragon Medical
SG 238859
6836 0900
6836 0166