Dr Lim Teck Hock Dennis - General Surgery

Dr Lim Teck Hock Dennis

General Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

General Surgery

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS

  • M.Med (Surgery)

  • FRCSEd (General Surgery)

  • FRCS (Glasgow)

  • FAMS (General Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Dennis Lim Surgery

3 Mount Elizabeth #11-09
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6836 5167
6836 5165