Dr Lim Ui Chong Eugene - Khoa thấp khớp

Dr Lim Ui Chong Eugene

Bác Sĩ Cơ Xương Khớp

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa thấp khớp

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, AIA, NTUC Income, Great Eastern

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 1990
    MBBS (NUS, Singapore)
  • 1995
    M Med (Int Med) (NUS, Singapore)
  • 2000
    FAMS (Rheumatology) (Academy of Medicine, Singapore) 2000

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Elim Rheumatic Centre

38 Irrawaddy Road #05-25
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6684 4484
6684 4464

Elim Rheumatic Centre (Gleneagles)

6 Napier Road #04-06
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6611 1101
6611 1011