Dr Lim Wei-Min Jason - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Lim Wei-Min Jason

Bác sĩ ngoại tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life, Singlife, AIA

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Master of Medicine (Surgery), National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Heah Colorectal Endos & Piles Centre

3 Mount Elizabeth #12-06
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6737 5335
6737 2150