Bác sĩ Lim Yi Ping Avina - Gây mê

Bác sĩ Lim Yi Ping Avina

Bác Sĩ Gây Mê Hồi Sức

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Gây mê

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Ortholimb Bone And Joint Surgery

6 Napier Road #10-04
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6479 7372
6479 7378