Dr Lim Yon Kuei Bernard - General Surgery

Dr Lim Yon Kuei Bernard

General Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

General Surgery

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Malay, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, NTUC Income

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery

  • Member of the Royal College of Surgeons of Edinburgh

  • Master of Medicine (Surgery)

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (General Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Bernard Lim Specialist Surgery

38 Irrawaddy Road #08-52
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6334 7988
6334 7966