Dr Lin Joanna - Ung bướu – Khoa nội

Dr Lin Joanna

Bác Sĩ Nội Ung Bướu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ung bướu – Khoa nội

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (London)

  • MRCP (Int Med) (UK)

  • FAMS (Med Oncology)

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, King's College Hospital, UK

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • Member of the Hong Kong College of Physicians

  • Fellow of the Hong Kong College of Physicians

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore

  • Fellow of the Academy of Medicine of Hong Kong

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Joanna Lin's Medical & Cancer Clinic

6 Napier Road #03-07
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6838 7388
6838 7389