Dr Ling Li Min - Infectious Diseases

Dr Ling Li Min

Infectious Disease Physician

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Infectious Diseases

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Rophi Clinic

6 Napier Road #03-13
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6970 8198
6970 8197

Rophi Clinic

38 Irrawaddy Road #07-54/55
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6694 5698
6694 5697
RELATED ARTICLES
View all