Dr Low Chian Yong - Bệnh truyền nhiễm

Dr Low Chian Yong

Bác sĩ bệnh truyền nhiễm

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Bệnh truyền nhiễm

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

NTUC Income, HSBC Life, Prudential^, Great Eastern, AIA, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 2000
  MBBS (Singapore)

 • 2005
  MRCP (UK) (RCP, United Kingdom)
  M Med (Int Med) (NUS, Singapore)

 • 2009
  FAMS (Infectious Disease) (Academy of Medicine, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Novena Medical Specialists

38 Irrawaddy Road #08-50
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6339 2788
6339 4450

The Fever Clinic

6A Napier Road #02-33
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6475 1449
6475 2161