Dr Low Chian Yong - Infectious Diseases

Dr Low Chian Yong

Infectious Disease Physician

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Infectious Diseases

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 2000
  MBBS (Singapore)

 • 2005
  MRCP (UK) (RCP, United Kingdom)
  M Med (Int Med) (NUS, Singapore)

 • 2009
  FAMS (Infectious Disease) (Academy of Medicine, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Novena Medical Specialists

38 Irrawaddy Road #08-50
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6339 2788
6339 4450

The Fever Clinic

6A Napier Road #02-33
Gleneagles Annexe Block
Singapore 258500
6475 1449
6475 2161