Dr Low Wen Yong Brenda - Sản phụ khoa

Dr Low Wen Yong Brenda

Bác Sĩ Sản Phụ Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Member of the Royal Australian College of Obstetricians and Gynaecologists

  • Master of Medicine, National University of Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Brenda Low Surgery For Women Pte Ltd

6A Napier Road #03-37D
Gleneagles Annexe Block
Singapore 258500
6734 7340
6733 4222