Dr Mallika Nayar - Da liễu

Dr Mallika Nayar

Bác sĩ da liễu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Da liễu

Ngôn ngữ

English, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Singapore

  • Member of the Royal College of Physicians (Internal Medicine), UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Dermatology)

  • Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh (Internal Medicine), UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Mallika's Clinic For Hair & Skin

6 Napier Road #03-19
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6474 0112
6474 9282