Dr Marco Aurelio Faria Correa - Phẫu thuật thẩm mỹ

Dr Marco Aurelio Faria Correa

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật thẩm mỹ

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Medico (Rio Grande do Sul) (Brazil)

  • TMSBCP (Reconstructive Microsurgery) (Brazil)

  • Postgraduate Cert (General Surgery) (Brazil)

  • Specialist (Plastic Surgery) (Brazil)

  • TMSBCP (Plastic Surgery) (Brazil)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Dr Marco Faria Correa Plastic Surgery

38 Irrawaddy Road #10-26/27
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6464 8075
6464 9157