Dr Mark Hon Wah Ignatius - Otorhinolaryngology / ENT

Dr Mark Hon Wah Ignatius

Otorhinolaryngologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Otorhinolaryngology / ENT

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 1994
  MBBS (NUS, Singapore)

 • 1999
  MRCS (RCS, Edinburgh, United Kingdom)

 • 2002
  M Med (Otorhinolaryngology) (NUS, Singapore)
  FRCS (RCPS, Glasgow, United Kingdom)

 • 2006
  ABSM (ABSM, United States)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Ascent Ear Nose Throat Specialist Group

3 Mount Elizabeth #09-03
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6738 3615
6738 3937

Ascent Ear Nose Throat SG East

319 Joo Chiat Place #05-04
Parkway East Medical Centre
Singapore 427989
6346 0464
6344 9544