Dr Murugasu-Koh Belinda - Paediatric Medicine

Dr Murugasu-Koh Belinda

Paediatrician

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Paediatric Medicine

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Great Eastern

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • M Med (Paed) (Singapore)

  • FAMS

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Belinda's Clinic For Children

3 Mount Elizabeth #15-17
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6734 5833
6734 5840