Dr Suresh Nair\r\n - Sản phụ khoa

Dr Suresh Nair\r\n

Bác Sĩ Sản Phụ Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • M Med (O&G) (Singapore)

  • FRCOG (UK)

  • FAMS (O&G)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Seed of Life, Fertility & Women's Care Medical Centre

38 Irrawaddy Road #06-41
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6887 4264
6887 4196